Domov » Funkcionári DHZ

Funkcionári DHZ

PREDSEDOVIA DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU

 

  Slanyinka Mihály                  1888 – 1903 

   Hanták Adam                       1903 – 1906

Schreiber Eduard                  1906 – 1908

  Vanko Leopold                      1908 – 1930

   Šlesar Gašpar                       1930 – 1940

   Valenta Cyril                         1940 – 1950

   Karas Rudolf                         1950  – 1952

      Kišš Jozef                              1952  – 1954

 Janovec Jozef                       1954  – 1957

Furenda Štefan                     1957 – 1962

Škovránek Šimon               1962 – 1965

 Škubňa Jozef                         1965 – 1975

 Mauer Jozef                          1975 – 1987

 Rendek Jozef                         1987 – 2007

Hudák Milan                         2007  – ……

 

 

VELITELIA DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU

 

          Žitnay Ján                          1888 – 1906

  Hausknotz Michal                 1906 – 1908

   Šiška Alexander                    1908 – 1927

Rosenbaum Karol                 1927 – 1930

     Valenta Cyril                       1930 – 1940

    Špalda, Juraj                       1940 – 1949

   Valenta Emil                       1949 – 1952

  Krčmárik Filip                      1952 – 1954

Pokorný Rudolf                     1954 – 1957

Janovec Jozef                       1957 – 1962

  Hanták Alojz                        1962 – 1964

Janovec Jozef                       1964 – 2007

Rendek Jozef                            2007 – …..

 

 

ZLOŽENIE VÝBORU DHZ LEDNICKÉ ROVNE V 120 ROČNEJ HISTÓRIÍ.

 

1988 – 1903

Predseda: Vdp. Slaninka Michal                  Veliteľ: Žitnay Ján

Členovia výboru:

Majerik Jozef            Vyskup Ondrej          Hanták Adam         Gallo Michal        Schiller Jozef

 

1903 – 1906

Predseda: Hanták Adam                            Veliteľ: Žitnay Ján

Členovia výboru:

Šiška Šándor                  Mihály Gallo               Žitnay Laco                     Hanták Filip

 

1906 – 1908

Predseda: Schreiber Eduard                            Veliteľ: Hausknotr Michal

Členovia výboru: Haás Arnošt

 

1908 – 1930

Predseda: Vanko Leopold                          Veliteľ: Šiška Alexander

Členovia výboru:

Rosenbaum Karol              Šlesár Gašpar             Hanták Štefan                Karas Alojz

   Škoft Július                           Vanko Karol                 Hanták Tomáš               Hanták Filip

            V roku 1928 nahradil súčastného veliteľa Rosenbaum Karol

 

1930 – 1940

Predseda: Šlesár Gašpar                                           Veliteľ: Valenta Cyril

Členovia výboru:

Hanták Štefan         Silhem Opát         Kotlaba Jozef st.        Rosenbaum Jozef           Kotlaba Jozef ml.

 

1940 – 1950

Predseda: Valenta Cyril                                             Veliteľ: Špalda Juraj

Členovia výboru:

Kotlaba Jozef st.              Furenda Štefan                Kamenický Ján                 Pokorný Rudolf

Hanták Jozef                  Špernoga Anton               Šlesár Gašpar                     Krčmárik Filip

            V roku 1949 nahradil súčastného veliteľa Valenta Emil

 

1950 – 1952

Predseda: Karas Rudolf                                             Veliteľ: Valenta Emil

 

1952 – 1954

Predseda: Kišš Jozef                                                  Veliteľ: Krčmárik Filip

 

1954 – 1957

Predseda: Janovec Jozef                                           Veliteľ: Pokorný Rudolf

Členovia výboru:  

Špánik Severín

                                  

1957 – 1962

Predseda: Furenda Štefan                                         Veliteľ: Janovec Jozef

Členovia výboru:  

Špánik Severín                   Škubňa Jozef

 

1962 – 1965

Predseda: Škovránek Šimon                                      Veliteľ: Hanták Alojz

Členovia výboru:

Janovec Jozef                                Škubňa Jozef

            V roku 1964 nahradil súčastného veliteľa Janovec Jozef

 

1965 – 1975

Predseda: Škubňa Jozef                                             Veliteľ: Janovec Jozef

Členovia výboru:

Kojtálová Anna         Hanták Alojz          Mauer Jozef        Horečný Jozef       Hanták Pavol

 

1975 – 1987

Predseda: Mauer Jozef                                              Veliteľ: Janovec Jozef

Členovia výboru:

         Kojtálová Anna             Rafajová Danka             Škubňa Jozef            Mauerová Lubomíra

Pecušik Ján                 Sieklik Jaroslav             Rendek Jozef             Budiač Štefan

                                    Janovec Jaroslav           Koss Anton                Chudý Peter

 

1987 – 2007

Predseda: Rendek Jozef                                             Veliteľ: Janovec Jozef

Členovia výboru:

Kojtálová Anna              Rafajová Danka             Sieklik Jaroslav               Budiač Štefan

Smaha Juraj                     Korbel Ján                   Szekely Ladislav                 Bečár Ján

                                             Szekely Tibor                 Šery František                  Hupka Tibor

 

2007

Predseda: Hudák Milan                                             Veliteľ: Rendek Jozef

                                                                                                              Janovec Jozef – čestný veliteľ

Členovia výboru:

                     Prenosil Marek               Horečný Daniel                               Mauer Dušan

                      Pokorný Tomáš                 Hupka Tibor                                 Šery František