Domov » Naj požiare a povodne v histórií

Naj požiare a povodne v histórií

1900

Tri úmyselne založené požiare v obci Horenice – podpaľač bol odhalený a odsúdený

 

1910

Požiar veľkostatku tunajšieho panstva

 

1911

Požiar obytných domov v obci Horné Kočkovce – vyhorel takmer celý horný koniec obce

 

1912

Požiar v našej obci – nebyť rýchleho zásahu hasičov vyhorela by celá ľavá strana obce

 

1912-1913

Požiar panstva osviceného pána Medňanského v obci Medné

 

1914

Požiar v obci Medné – zhoreli tri stavania

 

1917

Požiar v obci Horovce – zhorelo sedem obytných stavaní

 

1920

Požiar v obci Horná Breznica -  zhoreli tri stavania

 

1921

Požiar v obci Beluša – zhorelo trinásť obytných stavaní a sedem stodôl, na hasení sa podieľalo trinásť DHZ

 

1928

Požiar v obci Dolná Breznica -  zhorelo päť obytných stavaní a šesť stodôl, na hasení sa podieľalo päť DHZ

 

1929

Požiar skleníka „Glashaus“ na miestnom veľkostatku Schreiber

 

1930

Požiar v obci Dulov Nová Ves – zhoreli dve stavania

 

 

1931

Požiar panského stohu slamy – požiar trval tri dni

 

1933

Požiar v obci Lednica – požiarom zasiahnuté dve obytné stavania a majetok Rímsko -  katolíckej cirkvi( stará škola), požiar hasili štyri DHZ

 

1936

Požiar veľkej pájty v obci Horovce

 

1937

Požiar dvoch hospodárskych budov a jedného obytného stavania v našej obci

 

1939

Rozsiahla povodeň v Púchovskej doline od Lazov až po Púchov – záchranné práce trvali niekoľko dní za pomoci vojska a všetkých DHZ zo širokého okolia

 

1940

Požiar stolárskej dielne  v obci Hôrka

 

1962

Požiar na Vršatci – takmer celá dedina ľahla popolom

 

1970

Rozsiahla povodeň v našej obci – zatopené záhrady, ulice, pivničné časti mnohých domova suterénne priestory sklárne 

 

1989

Požiar spovedeľnice miestneho kostola pri ktorom bola značne poškodená maľovka interieru

 

1997

Rozsiahly požiar lesného porastu v obci Kvášov

Rozsiahla povodeň v obciach Horovce a Streženice

 

1999

Záplavy v časti Súhradka a v obci Zubák

 

2000

Požiar hospodárskej budovy v obci Zubák

 

2001

Rozsiahli požiar v obci Streženice

 

2002 – 2003

Záplavy v miestnej časti Horenická Hôrka

 

2005

Požiar trávnatého porastu v Horenickej Hôrke, časť Benkovec

 

2006 – 2007

Rozsiahli požiar lesného porastu v obci Lednica, časť Žlnová  – nasadených najviac síl a prostriedkov v rámci Púchovského okresu

 

 Grafické znázornenie zásahovej činnosti 1997 – 2007

 

zasahove cinosti