Domov » Výbor DHZ

Výbor DHZ

Predseda Ladislav Szekely
Veliteľ Tomáš Pokorný
Tajomník Daniel Horečný
Pokladník Tomáš Pokorný
Strojník Daniel Horečný
Referent mládeže Andrej Monček
Člen výboru Rudolf Potočný