Domov » Zaplavená cesta

Zaplavená cesta

Zaplavená cesta II/507, po celej šírke komunikácie – Viac ako 8 hodinový zásah !

Viac info : zásahy