Domov » Zásahy

Zásahy

Zaplavená cesta II. triedy č. 507

21.5.2015

DHZO Lednické Rovne obdržal hlásenie o potrebe výpomoci hasičskému a záchrannému zboru cca v čase 10:30. Jednotka DHZO prišla na miesto udalosti, kde začal s výpomocou za použitia plávajúceho čerpadla. Vozidlo Iveco Daily následne po príjazde zabezpečilo dovoz kalového čerpadla  DHZO Horenická Hôrka s jedným členom M. Kamenickým. Pri výpomoci zabezpečoval jeden člen DHZO na vlastnom motorovom vozidle zásobovanie : (PHM, strava, pitný režim)   Činnosť celej jednotky spočíval v čerpaní vody, riadení dopravy, po odčerpaní vody odprataní nánosov na komunikácií.

správa o zásahu

foto

Požiar chatky v obci Kvášov – Močiare

4.4.2015

Naša jednotka bola povolaná z dôvodu, že technika HaZZ (vodidlá MB-Atego a T815/7 CAS30) nevyšli k miestu požiaru. Terén bol úzky a rozmočený. Našim vozidlom sa na miesto podarilo dostať. Po príchode sme v súčinnosti s príslušníkmi HaZZ prostredníctvom jedného “C” prúdu a kombinovanej prúdnice uhasili horiace a tlejúce zvyšky chatky.

správa zo zásahu

Taktické cvičenie

4.4.2015

Spoločné taktické cvičenie DHZO Lúky, Lysá pod Makytou a Lednické Rovne. Precvičovalo sa hasenie priemyselného odpadu, ochladzovanie acetilenových fliaš, ochladzovanie strechy budovy a hasenie trávnatého porastu. Činnosť našej jednotky spočívala dopĺňaní vody vozidla CAS 25 RTHP. Dvaja členovia vystriedali zasahujúcich členov DHZO na útočnom prúde.

správa z cvičenia

Fotky

Technický zásah – odpratávanie následkov lokálnej povodne a čistenie cestnej komunikácie

3.4.2015

správa zo zásahu

 Fotky

Lokálna povodeň – Horenická Hôrka

2.4.2015

Dôsledku topiaceho snehu a pretrvávajúcich dažďov došlo v miestnej časti Horenická Hôrka k lokálnej povodni. Kde z okolitých lesov, polí a pasienkov stekala voda na ulice Družstevná a Na Barinách.

Činnosť hasičských jednotiek spočívala v odčerpaní vody z pivničných priestorov rodinného domu a priľahlej hospodárskej budovy. Súčasne prebiehali opatrenia na zabránenie ďalšieho ohrozenia rodinných domov dôsledkom pritekania vody po obecných komunikáciach. Bola povolaná technika UNC pomocou, ktoréj sa pritekajúca voda vyspádovala do kanalizačných vpustí (o čom bol upovedomený správca čističky odpadových vôd). Došlo k odstaveniu ul. Družstevnej. Všetky kroky boli komunikované  a oznámené linke 112 a policajnému zboru. V nočných hodinách sa situácia monitorovala členmi DHZO Horenická Hôrka.

správa zo zásahu

Fotky

 

Požiar na skládke komunálneho odpadu Lednické Rovne

19.3.2015

Krátko po osemnástej hodine došlo k opakovanému požiaru časti  telesa sklády. Požiar ohlásila hliadka obecnej polície o 18:28. Výjazd jednotky bol vykonaný v čase 18:36 na vozidle CAS 32 Tatra 148  (počet členov 1+2). Na likvidáciu požiaru bol nasadený jeden C prúd  a spotrebovalo sa 6 000 l vody.

správa zo zásahu

Požiar na skládke komunálneho odpadu Lednické Rovne

19.3.2015

Pracovníčka skládky ohlásila požiar telesa skládky v čase 14:55, výjazd jednotky bol vykonaný v čase 15:07 na vozidlách CAS 32 Tatra 148  (počet členov 1+1) a Iveco Daily (počet členov 1+3). Po príchode na mieste požiaru už zasahovala jednotka HaZZ Považská Bystrica, stanica Púchov. Veliteľ zásahu upovedomil našu jednotku, že sa im už podarilo požiar lokalizovať a nebude potreba ďaľšej hasiacej látky. Následne sa naša jednotka vrátila na základňu.

správa zo zásahu

Požiar osobného motorového vozidla na Jilenmického ulici.

9.5.2014

Krátko po 17:30 bol ohlásený požiar osobného motorového vozidla v priestoroch autoservisu na Jilemnického ulici. Výjazd vykonali traja členovia na vozidle CAS 32 Tatra T 148. Požiar bol zlikvidovaný jedným C prúdom

 

Požiar trávnatého porastu v časti Horenická Hôrka

4.4.2014

Dňa 4.4. 2014o 16:30 bola jednotka privolaná k požiaru trávnatého porastu v časti Horenická Hôrka. Na miesto boli vyslaní dvaja členovia zboru na vozidle CAS 32 Tatra T 148. Na mieste požiaru sa už zasahoval DHZO Horenická Hôrka, ktorá požiar lokalizovala. Naša jednotka s použitím lafetového prúdu dohasila tlejúce

 

Taktické cvičenie hasičov z OR HaZZ v Považskej Bystrici, DHZ Lednické Rovne a DHZ Dohňany

17. 09. 2013

Dňa 16. septembra vykonali príslušníci HaZZ z Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici taktické cvičenie, ktoré bolo zamerané na riešenie následkov požiaru v objekte kultúrnej pamiatky. Výcvik sa uskutočnil v areáli kaštieľa v obci Lednické Rovne. Cvičenia sa zúčastnili hasičské jednotky HaZZ Púchov, Považská Bystrica a DHZ Lednické Rovne a Dohňany.

Precvičované situácie: 

-       spôsob nasadenia síl a prostriedkov a likvidácia požiaru v historickom objekte;

-       možnosti  záchrany a evakuácie ohrozených osôb;

-       činnosť zasahujúcich príslušníkov pri hasení požiaru v členitom historickom objekte;

-       poskytnutie predlekárskej pomoci zraneným osobám.

 

Asistencia pri zabezpečovaní dopravných obmedzení pri sprievode celoštátnej prehliadky dychových hudieb

23. 06. 2013

Členovia DHZ Lednické Rovne v súčinnosti s obecnou políciou Lednické Rovne a štátnou políciou zabezpečovali plynulý a bezpečný presun sprievodu medzi kostolom sv. Michala a kultúrnym zariadením Rona v Lednických Rovniach.

 

Požiar lesných porastov pri obci Lednické Rovne

20. 03. 2012

Dňa 20. marca o 16:38 hod. bol na linku tiesňového volania ohlásený požiar lesného porastu v katastri obce Lednické Rovne, časť Horenická Hôrka – Háje, okres Púchov.

 

Na zásah boli vyslaní traja príslušníci Hasičského a záchranného zboru z Hasičskej stanice v Púchove na vozidle AHZS Iveco Daily.

 

Po príchode hasičov na miesto udalosti bolo prieskumom zistené, že v dôsledku vypaľovania trávy na súkromnom pozemku došlo k rozšíreniu požiaru do lesného porastu, ktorý zasiahol plochu cca 50 x 40 metrov. Na mieste udalosti zasahovali dvaja členovia OHZ Lednické Rovne na vozidle CAS 32 T-148.

Príslušníkom HaZZ sa spolu so zasahujúci členmi z OHZ podarilo požiar lokalizovať a následne i zlikvidovať prostredníctvom jedného C a jedného lafetového prúdu, po čom bolo miesto udalosti odovzadené majiteľovi pozemku.

 

Rozsiahli požiar senníka v obci Lednica

17. 06. 2011

Dňa 17. 6. 2011 vo večerných hodinách bol jednotke HaZZ Púchov nahlásený požiar veľkokapacitného senníka v obci Lednica. Požiar sa podarilo zlikvidovať na druhý deň v neskorých nočných hodinách. Pri požiari zasahovali viaceré jednotky HaZZ ako i DHZ Lednica, L. Rovne, Zubák, Kvašov, H. Breznica, Horovce.

Požiar si vyslúžil viacero prvenstiev v štatistikách HaZZ :

Najviac použitého hasiva na likvidáciu požiaru: spolu 334.000 l vody na hasenie požiaru.

Najväčší výkon prúdov pri zásahu: pri likvidácii požiaru veľkokapacitného senníka v obci Lednica a výrobnej haly v obci Lednica, okres Púchov, pri ktorom bolo nasadených celkom 12 “C“ prúdov a dva „B“ prúdy, čo v sumáre predstavovalo 3.200 l/min.

 

Taktické cvičenie hasičov z OR HaZZ v Považskej Bystrici, DHZ Lednické Rovne a DHZ Dohňany

Príslušníci z Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici v spolupráci s členmi z Obecných hasičských zborov z obcí Lednické Rovne a Dohňany vykonali taktické cvičenie, ktoré bolo zamerané na likvidáciu požiaru v počítačovej učebni základnej školy, spojené s evakuácou osôb a materiálu.

Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, cieľom cvičenia bolo precvičenie príslušníkov HaZZ v činnostiach zameraných na vykonanie prieskumu, zabezpečenie spojenia na požiarisku s využitím náhlavových súprav k prenosným RDST a spoločného zdolávania a likvidácie požiaru v sťažených podmienkach v spolupráci s členmi OHZ Lednické Rovne a Dohňany.

Pri taktickom cvičení bola preverená i akcieschopnosť zamestnancov zaradených do protipožiarnych hliadok, ako aj ostatných zamestnancov a žiakov školy v činnostiach pri vzniku požiaru a následnej evakuácii.